Presentation

Daniel Pettersson leg.psykolog Erik Hammarström leg. psykolog & leg psykoterapeut

 

Vi erbjuder professionell hjälp i samtalsform och har samtal under sekretess med unga och vuxna och par som behöver någon att tala med. Samtalskontakten varar olika länge beroende på behov och önskemål. Du kan välja en kortare kontakt eller en längre och mera regelbunden samtalskontakt/psykoterapi/parterapi.

Vi gör tillsammans en personlig planering.

Telefon 072/2765430

Sveavägen 2A

702 14 Örebro

kontakt@igpe.se

Karta