Psykoterapi Psykologsamtal

Samtalet är en möjlighet till förändring och personlig utveckling. Det ger utrymme att stanna upp, se sammanhang och få nya perspektiv på Dig själv, Dina erfarenheter, Dina möjligheter och på det som har betydelse för Dig idag.

Det kan finnas många livssituationer då det kan vara till fördel att samtala med en Legitimerad Psykolog.

Tillexempel vid problem i parrelationer, ångestproblematik, depression eller krisbearbetning. Man kan besväras av tankar, som går åt olika håll och som är svåra att hantera och sortera. Att man upprepar ett mönster som man har svårt att bryta eller förstå vad det är som påverkar att det hela tiden upprepas. Det kan röra sig om relationer, ensamhet, aktuella eller tidigare händelser. Det kan också handla om fobi, livsfrågor, om självkänsla, självbild, osäkerhet och om livets mening.