Bakgrund

Vi är av Socialstyrelsen legitimerade psykologer och är anslutna till Sveriges psykologföretagare. Vi har mångårig erfarenhet från psykologiskt inriktat behandlingsarbete och är utbildade vid Örebro Universitet som har ett psykologprogram med integrativ inriktning. Under utbildningen har vi genomgått en teoretisk del som innefattar olika inriktningar, som KBT (kognitiv beteendeterapi), psykodynamisk, existentiell och kognitiv terapi m.fl. Utbildningen har både innefattat de olika inriktningarna var för sig och hur de kan samverka under en integrativ terapi.